COVID 19

Dokumenty

 

* Nauka zdalna
* Lekcja zdalna  - zasady
* Procedury bezpieczeństwa w szkole
* Procedury bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych
* Deklaracja rodzica - przedszkole
* Deklaracja rodzica - szkoła
* Terminy konsultacji dla uczniów
* Regulamin zdalnego nauczania