COVID 19

Dokumenty

 

* Procedury bezpieczeństwa w szkole
* Procedury bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych
* Deklaracja rodzica - przedszkole
* Deklaracja rodzica - szkoła
* Regulamin zdalnego nauczania